Gammeluddshemmet
Hem | Bästa möjliga behandling | Här behöver ingen skiljas åt | Alltid hemlagad mat | Lediga tjänster | Kontakta oss

V�lkommen till Gammeluddshemmet

Gammeluddshemmet är ett privat sjukhem som ägs och drivs av familjen Egserius. Det ligger mycket naturskönt på en udde vid infarten till Stäketsundet. En stor härlig trädgård omger de två byggnaderna och erbjuder många tillfällen till rekreation.

Interiören är ljus och hemtrevlig, samtidigt som den är helt handikappanpassad. Salongerna och våra båda matsalar är trivsamt möblerade och med vattenutsikt. Detsamma gäller våra fyra sköna terrasser i olika väderstreck. Den rullstolsbundne tar sig lätt till alla utrymmen, eftersom trösklar saknas och det är brett mellan dörrarna. Dessutom finns hiss.

Vi kan ta emot 32 gäster, varav nio med demenssjukdom. Många av våra gäster bor permanent här, medan en del vistas en kortare tid hos oss. Gammeluddshemmet har godkänts som sjuk- och rehabiliteringshem av socialstyrelsen.

Till oss kommer man via sjukhus, primärvård eller socialtjänst, som oftast står för kostnaderna. Det är även möjligt att komma helt privat. Boenderummen varierar i storlek och de flesta erbjuder vattenutsikt.

Vi ger stöd till anhörigvårdare / vår värdideologi Gammeluddshemmet
Som anhörigvårdare är man i behov av avlösning, information och handledning för att vården i hemmet ska fungera väl. Det visar följande uttalande av en anonym anhörigvårdare:

"Ibland måste man som anhörig få hjälp att "släppa taget" om den man vårdar. Det känns som om jag sviker när jag ber om hjälp med min make. Men jag måste ju, för att orka fortsätta. Att få vila och avlösning samt träffa andra i samma situation var precis vad jag behövde för att orka fortsätta vårda min make."

Utan tillräckligt stöd orkar man inte med. I värsta fall kan den anhöriga ge upp. Detta vill vi motverka genom att ge både vårdtagare och vårdare sakkunnig hjälp.
Gammeluddshemmet | www.gammeluddshemmet.nu | info@gammeluddshemmet.nu