Gammeluddshemmet
Hem | Bästa möjliga behandling | Här behöver ingen skiljas åt | Alltid hemlagad mat | Lediga tjänster | Kontakta oss

H�r beh�ver ingen skiljas �t

För många är det självklart att vilja fortsätta leva tillsammans, även om åldern har ändrat förutsättningarna. Kärlek och närhet är ju lika viktig när man är 90 som när man är 20.

Därför har vi på Gammeluddshemmet gjort det möjligt för par att slippa dela på sig. Detta oavsett om den ena partnern behöver mycket omsorg och den andra lite, eller ingen alls.

Våra fina parrum kan delas av så att de blir två enkelrum – eller öppnas upp så att de bildar en sammanhängande enhet. På så vis kan make och maka fortsätta ett liv ihop. Rummen är av varierande storlek och de flesta har vattenutsikt.

Alla våra gäster har dessutom tillgång till de ljusa rymliga salongerna och matsalarna. De fantastiska terrasserna runt huset nyttjas flitigt året runt. Allt för att den sociala samvaron ska bli en självklar del av det dagliga livet.
Gammeluddshemmet | www.gammeluddshemmet.nu | info@gammeluddshemmet.nu